Nova versió 8.0.32 del GDS

Anunciem la publicació de la Versió 8.0.32 del GDS amb algunes millores interessants. Per primera vegada s’ha afegit la definició del tipus de família a l’hora d’assignar els progenitors d’una persona. Fins i tot aquesta versió sempre s’assignava un pare i una mare. S’hi inclouen noves opcions en definir la situació familiar. Aquestes són, A) La tradicional de Pare i Mare, B) Dos Pares, C) Dos Mares i D) Sense especificar.

En el moment de fer una alta d’una nova persona, es compara si hi ha una o més persones a la Base de Dades amb els mateixos noms i cognoms. En aquesta versió es millora la comparació a base de normalitzar el nom i els cognoms, eliminant accents, lletres rares i prefixos irrellevants.