Descarga el GDS Versión 8.0.32 en Español

GDS està disponible per al sistema operatiu Windows, des de la versió XP fins a Windows 11.GDS está disponible para el sistema operativo Windows, desde la versión XP hasta Windows 11. Descarrega’t la darrera versió per gaudir sempre de les darreres novetats del producte.

No importa el idioma en que descargues el GDS. Siempre puedes cambiar el idioma en tiempo de ejecución mediante las teclas Mayús.-F1, para Español, Mayús.-F2 para Catalán, o Myús.-F3 para Inglés.

Descargarrega el GDS Versió 8.0.32 en Català

GDS està disponible per al sistema operatiu Windows, des de la versió XP fins a Windows 11. Descarrega’t l’última versió per gaudir sempre de les darreres novetats del producte.

No importa l’idioma en què descarregueu el GDS. Sempre podeu canviar l’idioma en temps d’execució mitjançant les tecles Maj.-F1, per a Espanyol, Maj.-F2 per a Català, o Myús.-F3 per a Anglès.

Download GDS Version 8.0.32 in English

GDS is available for the Windows operating system, from XP to Windows 11. Download the latest version to always enjoy the latest product news.

The language in which you download the GDS does not matter. You can always change the language at runtime by pressing Shift-F1 for Spanish, Shift-F2 for Catalan, or Shift-F3 for English.

Versió 09.2000

Descarrega el manual del GDS en Castellà

Més de 400 pàgines us guiaran de principi a fi a dominar el GDS com un expert. Descarrega’t el manual i tingues-lo sempre a mà per descobrir, de forma gradual, la funcionalitat del programa.

version 3.9

Descarrega la base de dades de demostració

Podeu descarregar una Base de Dades de demostració per familiaritzar-vos amb l’ús de GDS, abans d’iniciar la vostra Base de Dades o, fins i tot, alternar l’ús d’aquesta Base de Dades amb la vostra.

La base de dades de demostració té 1234 persones i unes 35 imatges. Amb ella podreu utilitzar totes les funcions de GDS a excepció que no podreu afegir persones encara que podreu actualitzar dades.

Vegeu el mode d’instal·lació i ús a continuació.

Atenció: La descàrrega només instal·la les dades, no és el programa.

A) Assegureu-vos que teniu el GDS instal·lat. Si no és així, descarregueu i instal·leu el GDS des d’aquesta mateixa web.

B) Descarregar des d’aquí mateix la base de dades de demostració, la qual quedarà incorporada al vostre ordinador

C) Arrenqueu el GDS i si us demana que assigneu el Directori de Dades, no ho feu. Si ja teniu una base de dades, seguiu normalment.

D) Accediu al menú Arxiu … Experimentar amb la DEMO

Ja podreu treballar amb aquesta base de dades. Podreu modificar però no afegir persones.

GDS System