Benvinguts a la Web del sistema general de documentació familiar GDS

Crea el teu arbre familiar, i mantingues tots els teus documents i fotografies en un sol lloc

Un programa complet per crear el teu arbre genealògic, afegint persones, fotografies i documents i relacionant tota la informació familiar en un mateix lloc. El GDS és una eina avalada per més de 30 anys de desenvolupament, més de 200 versions i revisions i milers dusuaris a tot el món.

Crea el teu arbre familiar

Afegint tota la informació de les persones de la teva família, i relaciona-les entre elles mantindràs una xarxa global.

Àlbum de fotos
i documents

Un arbre temàtic i cronològic us permet tenir milers d’imatges i arxius relacionats entre si i amb les persones de la vostra base de dades.

Imprimeix
el teu arbre familiar

Podeu imprimir o mostrar diversos gràfics amb el contingut d’informació genealògica o documental. Proveu els gràfics en gran format.

Importa i exporta GEDCOM

El GDS és 100% compatible amb l’estàndard de facto per a l’intercanvi de dades genealògiques.

Benvingut al canal de Youtube

En aquest canal aprendràs a utilitzar el GDS de la A a la Z. Amb aquest canal vull arribar al màxim nombre d’usuaris i lliurar-te tutorials o recomanacions que aniran des del nivell d’usuari bàsic de GDS fins a convertir-te en un expert.

Descarrega
el GDS para Windows

Descarrega el
Manual del GDS

Descarrega la base de dades de demostració

Tot el que pots fer amb el GDS

Base de dades
de família

Afegeix totes les persones de la teva família a mesura que vas investigant i crea relacions entre aquestes.

Àlbum de fotos i documents temàtic

Afegeix fotos i documents i classifica’ls per àrees temàtiques de la teva elecció. Assigna persones i esdeveniments a cada foto.

Gràfics familiars
de grans dimensions

Imagina veure el teu arbre d’avantpassats i descendents amb centenars de persones representades a un gran mural.

Importació/exportació GEDCOM

Gràcies a l’estàndard GEDCOM, et podràs portar tota aquesta informació que fa anys que reculls, en un sol clic.

Exporta la teva base
de dades a Web

Crea una web amb tota la informació de la teva família i navega-hi. El GDS exportarà tots els fitxers HTML necessaris.

Treballa amb
dos cognoms

GDS és l´únic producte que permet treballar amb el format de dos cognoms i s´adapta a infinitat de cultures.

Funcionalitats úniques

Calendaris
Julià i gregorià

Pels més experts, el GDS contempla aquests dos calendaris, el Gregorià actual, i l’anterior a l’any 1582.

Calcula relacions familiars complexes

Tot i no tenir avantpassats comuns, el GDS troba relacions familiars basant-se en les unions conjugals.

Càlcul de
endogàmies

Càlcul de tots els circuits de relació entre dues persones. D’aquí es calculen els coeficients de relació i endogàmia.

Més enllà de la família

Grans bases
de dades

Usuaris i grups d’usuaris utilitzen el GDS per a la creació de grans genealogies extretes dels arxius disponibles des del segle XIV a pobles sencers.

Cases sobiranes
del món

El GDS és l’eina utilitzada per a la creació de la base de dades més gran de les cases sobiranes del món, amb més de 67.500 persones.

Magatzem de fotos
i documents

Més enllà de les persones, el GDS és utilitzat com a repositori de qualsevol informació digitalitzada interrelacionada (com fotos i documents)

Últimes novetats de GDSystem

Preguntes freqüents

Accediu al menú Fitxer – Assignar o canviar el Directori (Carpeta) de Dades – Estic perdut – Buscar Base de Dades GDS a l’ordinador. Deixeu que GDS trobi totes les vostres Bases de Dades, feu doble clic a la que veieu que és la vostra. Quan aquest nom estigui indicat al Tauler d’elecció, feu clic a D’acord.

El GDS treballa sobre dues parts ben diferenciades:

A) El Programa en si. B) La Base de Dades.

A) El programa s’instal·la mitjançant l’instal·lador que s’aconsegueix a la web www.gdsystem.net. La instal·lació de GDS s’ha de fer sempre des de l’instal·lador. No és correcte copiar-lo des de la seva ubicació anterior, ja que aquesta acció no garanteix el seu funcionament, perquè l’instal·lador efectua, no només la còpia dels fitxers, sinó que registra certs components al Sistema Operatiu. El programa s’instal·la a C:\Fitxers de Programa (x86)\GDS juntament amb altres fitxers al Directori del Sistema.
B) La Base de Dades és el conjunt de fitxers que crea i manté GDS a mesura que l’usuari introdueix persones, relacions, documents, fotografies, etc. Aquesta Base de Dades està continguda al Directori de Dades, que l’escull l’usuari lliurement i és el que s’expressa a l’angle inferior esquerre quan GDS està operatiu i no té res a veure amb el Directori de Programes (x86) expressat a A), a dalt. Aquesta carpeta no pot estar sota C:\Fitxers de Programa (x86)

Restauració de la situació quan per qualsevol circumstància cal iniciar l’operació de GDS en un ordinador:

Situació d’arrencada:
– Ha de tenir una còpia de TOTS els arxius continguts al Directori de Dades (Vegeu apartat B) a dalt)
– Heu de tenir una còpia de l’instal·lador de GDS de la vostra versió. Si no la teniu, simplement descarregueu-la des de la web www.gdsystem.net. Heu de prestar atenció a la versió que tenia instal·lada. Tingueu present que si teniu una versió anterior a la Versió 8.0 i descarregueu aquesta versió, el sistema funcionarà però no us deixarà actualitzar, havent d’adquirir la migració a la Versió 8.0
Accions:
1) Creeu un Directori (Carpeta) al lloc que vulgueu. Per exemple, C:\ElMeuArbre. Aquest Directori serà el nou Directori de Dades i no ha de tenir necessàriament el mateix nom que tenia anteriorment. Aquesta carpeta no pot estar sota C:\Fitxers de Programa (x86)
2) Copieu TOTS els arxius que s’esmenten a l’apartat C) a aquest Directori, o copieu directament la carpeta completa, copiant-la directament sense fer el pas 1).

3) Instal·leu GDS amb l’instal·lador esmentat repetidament a dalt.
4) Arrencada GDS normalment. Responeu unes senzilles preguntes.
5) Quan us digui que indiqueu el vostre Directori de Dades, assigneu el Directori de Dades esmentat en 1)

L’assignació de fotografies a persones es fa en el moment en què assigna un rectangle de la fotografia a una persona de la Base de Dades. Així, una fotografia pot estar associada a totes les persones que hi apareixen. Dit d’una altra manera, una fotografia es col·loca a l’àlbum de fotos de totes les persones que hi conté, amb la condició d’assignar un rectangle (el que enquadra la cara, per exemple) a cada persona.
Manera d’assignar un rectangle a una persona:

A) Fer el display de la fotografia.
B) A la barra d’icones, feu clic sobre la icona Actualitzar. Apareixeran a la dreta de la fotografia uns controls.
C) Entre els controls que apareixen a la dreta de la fotografia, fer clic sobre el que diu Definir rectangles. Apareixerà a dalt a la dreta de la fotografia un requadre amb les opcions d’Inserir, Suprimir i Salir. L’opció Insereix estarà activada.
D) Movent el ratolí per la fotografia apareixerà una mà amb un dit assenyalant. Moure el ratolí fins a la cantonada superior esquerra del rectangle que voleu definir. Prémer el botó esquerre i mantenint-lo premut, moure el ratolí fins que es dibuixi el rectangle que es vol descriure (per exemple la cara de la persona a assignar).
E) Deixar anar el botó. Immediatament apareixeran tres controls a dalt a la dreta de la fotografia. Si la persona que vol identificar és a la Base de Dades fer clic sobre el control Base de Dades. Si, per contra, només voleu descriure el contingut del rectangle, feu clic sobre Text Descriptiu.
F) Si heu premut sobre Base de Dades el sistema us portarà a la recerca de la persona. Un cop identificada, el GDS assignarà automàticament aquesta persona a aquesta fotografia.
G) Poden repetir-se els passos D) a F) tantes vegades com es vulgui.
H) Sortir de l’actualització.

L’arbre troncal relaciona una persona amb qualsevol dels avantpassats.

Perquè el GDS pugui fer l’arbre troncal, ha d’haver calculat els avantpassats d’una persona.
Per tant, per realitzar un arbre troncal es procedeix de la manera següent:

A) Des del panell d’una persona, fer la cerca dels seus avantpassats per qualsevol dels tres procediments (Llista d’Avantpassats, Gràfic d’Avantpassats o Gràfic de Costats). Aquesta operació fa que el GDS calculi tots els avantpassats daquesta persona.

B) A partir de qualsevol daquests informes, o, simplement, perquè s’accedix a qualsevol persona que és avantpassat d’aquesta persona, el control d’Arbre Troncal, apareix disponible. Fent-hi clic, s’obté l’arbre troncal corresponent des d’aquesta persona a la persona inicial.

C) Aquesta darrera operació es pot fer tantes vegades desitgi des de qualsevol persona avantpassat de la primera.
Para realizar árboles troncales hacia otra persona, simplemente repita la operación expresada en A).

En registrar una Base de Dades de GDS té dret a utilitzar-lo al vostre ordinador de sobretaula i el seu portàtil. En copiar la Base de Dades al nou ordinador tingueu present que GDS ha d’estar instal·lat en el mateix per poder utilitzar la Base de Dades, així com haver assignat la carpeta corresponent com a Directori de Dades.
Heu de tenir present les recomanacions següents en utilitzar el GDS en més d’un ordinador amb la mateixa Base de Dades:

Actualitzeu-ne sempre una alhora. Si no ho feu així, en copiar d’un a un altre ordinador, es perdran les dades que hagi canviat al segon.

Per instal·lar al segon ordinador procedeixi de la següent manera:

1) Copieu tot el contingut de la vostra base de dades des del primer al segon.
2) Instal·leu el GDS al segon.
3) Arrenqueu el GDS al segon i assigneu el Directori de la vostra Base de Dades acabada de crear.

Amb el vostre programa PAF, podeu exportar a un fitxer GEDCOM. A partir d’aquest
fitxer, podeu importar al GDS.

El llenguatge GEDCOM és un llenguatge estàndard per a la importació i exportació de fitxers genealògics entre programes de genealogia. No obstant això, per la seva pròpia construcció, no garanteix que totes les dades siguin exportables/importables, per la qual cosa pot ser que alguna dada que estigui continguda a l’arxiu PAF no aparegui a GDS. De tota manera, les experiències fins ara han demostrat que es produeix un intercanvi molt bo.

Tingueu present que el programa PAF (Igual que tots els programes de Genealogia, excepte GDS), només tracta un cognom, per la qual cosa els dos cognoms de les persones estan col·locats únicament en un camp.

En importar a GDS, es detecta automàticament aquesta situació i us preguntarà si voleu que s’intenti discriminar els cognoms i col·locar el segon en el camp corresponent de segon cognom de GDS. Aquesta transformació es fa amb un algorisme intern que no pot ser perfecte, per la qual cosa haurà de revisar a posteriori els noms entrats per assegurar que la discriminació ha estat correcta.

– Visualitzeu la foto.
– Pulse el icono Actualizar de la barra de iconos, o bien Pulse con el botón derecho del ratón sobre la foto. Apareixerà un desplegable.
– Premeu sobre Eliminar i accepteu eliminar-la.

Normalment no cal desinstal·lar GDS. Simplement, el nou GDS s’escriurà sobre l’anterior. Si la base de dades ha canviat de format per la nova versió, la conversió es farà automàticament.

Cada nova revisió de GDS és compatible amb l’anterior. Quan canvieu la Versió, si el format de la Base de Dades canvia a la nova Versió, el sistema el detecta i la converteix automàticament. En aquest cas, la Base de Dades convertida a la nova Versió no es pot utilitzar més amb la Versió anterior.

Tingueu present que qualsevol base de dades que hagi estat convertida a una nova versió, s’haurà de registrar de nou. El registre es fa des del mateix programa en el moment que ho sol·licita. Vegeu el preu en el moment de fer-ho.

En el moment que una Base de Dades ha estat registrada, podeu copiar-la a un altre ordinador. Vostè es compromet que GDS sigui utilitzat en aquesta base de dades només per un usuari alhora.

No obstant això, si es mantenen dues Bases de Dades, cal tenir cura de no afegir o actualitzar dades simultàniament, ja que, si ho fa, la sincronització posterior serà impossible. La nostra recomanació és que mantingueu les dades en una i, d’una manera periòdica, les copieu a l’altra. Dit d’una altra manera, que mantingui sempre una base de dades mestra i una altra esclava.

Hi ha dos mètodes per assignar una fotografia al tauler d’una persona:

Primer mètode:

El procediment és com segueix:

Requisit: Que hi hagi una fotografia on hi hagi un rectangle assignat a la persona a qui voleu assignar aquesta fotografia (Per assignar un rectangle a una persona vegeu la pregunta Com s’assigna una fotografia a l’àlbum d’una persona).
Per exemple, pot ser una fotografia on hi hagi diverses persones assignades (Diversos rectangles assignats a persones de la Base de Dades), i una d’aquestes persones és la persona a qui voleu assignar la fotografia.

– Obriu la fotografia.
– Moveu el ratolí fins a un lloc que es correspongui amb la persona a qui vol assignar aquesta fotografia. A la pantalla veureu el nom de la persona corresponent.
– Premeu el botó dret del ratolí… apareixerà un panell desplegable…
– Una de les opcions del desplegable és Assignar al panell persona. Premeu el botó esquerre sobre aquesta opció. contesteu les preguntes.

Segon mètode:

Aquest mètode és, fins i tot, més ràpid:

Requisit. El mateix que a dalt.
Aneu a la persona… Feu clic a Fotos al panell d’aquesta….. Apareixerà el quadre de les fotos d’aquesta persona…. Veureu que hi ha una opció que diu Assigna foto a panell persona…. …Simplement sense prémer el botó accediu fins que es faci blava la foto escollida….. i premeu el botó esquerre.

Un altre truc:
D’una fotografia on hi ha diverses persones, desitgem que la cara d’una estigui al panell d’aquesta persona:

Per a això tingueu el present: De qualsevol fotografia podeu extreure un rectangle, creant una nova fotografia que és part de l’anterior i en la qual se li copien totes les seves propietats.
Per tant, per fer el que voleu es fa en dos passos:

Pas 1: Extreure un rectangle d’una fotografia.
– Obriu la fotografia.
– Premeu el botó dret del ratolí… apareixerà un panell desplegable…
– Una de les opcions del desplegable és Extreure un rectangle. Premeu el botó esquerre sobre aquesta opció…
– Apareixerà una mà amb un punter. moveu el ratolí fins a l’angle superior esquerre del rectangle que voleu extreure (Sobre la cara de la persona a l’esquerra)… premeu el botó esquerre SENSE SORTAR-LO… moveu el ratolí esquerre fins a l’angle inferior dret del rectangle que vulgui extreure (Sota la cara de la persona a la dreta)… deixeu anar el botó del ratolí…
– Li apareixerà un extracte de la foto anterior… Això és una còpia i la foto anterior no es modifica. Observareu que aquesta foto conté el mateix títol, la mateixa data i identifica la persona correctament.

Pas 2: Assignar al panell de la persona….. Utilitzeu el mètode primer exposat al principi daquest apartat.

En acabar l’actualització de les dades d’una fotografia, GDS detecta si hi ha fotografies amb una data idèntica. En aquest cas, apareix l’àlbum de fotografies automàticament amb la mateixa data.

Simplement premeu amb el botó esquerre del ratolí sobre la fotografia que voleu canviar de lloc, i, sense deixar anar el botó, mogueu-la on voleu que estigui, deixant anar el botó a continuació. Al moment l’àlbum queda reordenat.
Per sortir, simplement feu clic sobre Aplica, o tanqueu el panell.

Hi ha dos casos:

– Que a la llista de germans tots tenen data de naixement.

En aquest cas, els germans s’ordenen automàticament en introduir-los. No obstant això, si un cop introduïts hi ha un canvi en la data de naixement d’un o més, el sistema els manté desordenats fins que s’inicia de nou GDS i es realitza la comprovació de totes les llistes de germans. Si troba alguna llista desordenada, l’ordena automàticament.

En qualsevol cas, l’usuari pot fer la comprovació des del menú Eines… Anàlisi de cadenes d’enllaç de persones.

– Cas en què un o algun dels germans de la llista de germans no té assignada la data de naixement.
En aquest cas, apareix un símbol interrogant a la dreta de la llista. Prement aquest símbol els podrà ordenar adequadament.

La llicència de la Base de Dades GDS us permetrà canviar d’ordinador sense pagar de nou. Així mateix podreu traslladar la vostra Base de Dades al nou ordinador sense haver d’adquirir una nova llicència. A més, com que GDS està en contínua revisió, podrà descarregar les successives revisions del programa i instal·lar-les al seu ordinador, sempre que es tracti de la mateixa Versió.

GDS està en desenvolupament continu. Com tot programa d’ordinador complex i viu, té la possibilitat que hi hagi alguna errada que encara no ha estat detectada. De forma contínua, i cada vegada que es troba una fallada, tant internament com per la informació facilitada per un usuari, intentem reproduir el problema i, tot seguit, ho corregim. De forma periòdica col·loquem en aquesta web la nova revisió de GDS que corregeix totes les fallades trobades, així com s’introdueixen les millores que anem afegint al sistema.

Per això, recomanem feu el següent en cas que el sistema us anunciï un problema:

A) – Comproveu que la versió que teniu instal·lada es correspon amb la darrera versió disponible a la Web. Per a això observeu que en arrencar GDS us indica la versió i la revisió (Per exemple Revisió 8.0.00). Si la revisió que teniu instal·lada és menor que la disponible, procediu a fer la descàrrega gratuïta de la nova revisió i instal·leu-la. Aquesta operació no canvia ni el registre, ni la Base de Dades, que queda inalterada. El sistema que instal·leu és compatible amb l’anterior i és possible que tingueu corregit la fallada que us ha passat a Ud.

B) – Si la vostra versió coincideix amb la disponible a la Web, simplement seguiu les indicacions de GDS quant a enviar a Marshall System ® la indicació de l’error. Farem el possible per corregir-ho i us indicarem quan estigui resolt la manera d’actuar.

La qualitat de GDS es basa en l’ajuda inestimable que, contínuament rebem dels nostres usuaris. Simplement penseu que si hi ha un error, a Marshall System ® us agrairem moltíssim que ens ho comuniqueu. Estem orgullosos de poder respondre-hi ràpidament, agrair-ho i disculpar-nos per les molèsties.

Simplement elimineu la persona repetida de la Base de Dades. Si hi ha dades que vulgueu conservar i traslladar-les a la persona original, haureu de copiar-les d’un a l’altre.

Si ja heu assignat enllaços a la persona, en eliminar la persona el sistema us demanarà si està d’acord en eliminar aquests enllaços. Les altres persones no queden alterades.

GDS no desa una còpia de les vostres dades. Si patiu una avaria a l’ordinador i, per qualsevol circumstància perd la Base de Dades que ha anat creant amb el temps, no podrem ajudar-lo a reproduir-la.

No obstant això, si perd el programa, no té més importància que descarregar-la des de la nostra web.
És per això que recomanem que feu còpies regulars de la vostra Base de Dades. Per fer-ho utilitzeu qualsevol procediment de salvaguarda que estigui al vostre abast.

Normalment només haureu de desar tots els fitxers continguts al Directori de Dades.
Podeu fer la còpia de seguretat directament des de GDS en tancar el programa, ja que us apareix la possibilitat de fer-ho a la mateixa finestra de tancament.

Actueu de la següent manera:

A) Acudiu al menú Arxiu… Exportar… Crear una base de dades parcial… Apareixerà una finestra per completar les dades necessàries.

B) Assigneu la carpeta de sortida. Això és, la carpeta on voleu que es creï una nova base de dades. Si aquesta carpeta ja existís, ha de ser buida.

C) Opcionalment escriviu una descripció de la nova base de dades.

D) A Seleccionar persones, assigneu totes les persones.

E) Assenyaleu totes les informacions que s’exportaran. En particular, si teniu fotografies, assenyaleu que totes les fotografies.

F) Executeu prement sobre Exportar.

Aquesta acció crearà una nova base de dades a la carpeta assenyalada a dalt a B). La nova base de dades haurà eliminat els espais buits, però, atenció, haurà canviat tots els números de control de les persones.

A) Acudiu al menú Eines… Canvis massius de noms, cognoms i llocs…

B) Seleccioneu les persones que voleu canviar. Normalment dirà que totes les persones.

C) Premi sobre Reduir noms i cognoms tot majúscula

D) Feu clic a Executar

Nova Web del GDS

Després de molts anys amb la nostra web, hem fet un nou pas per tal de millorar la Web del GDS. No oblidis asseure’t,

Nova versió 8.0.32 del GDS

Anunciem la publicació de la Versió 8.0.32 del GDS amb algunes millores interessants. Per primera vegada s’ha afegit la definició del tipus de família

GDS System